Moje nurkowania…taneczny nitrox

Baza Nurkowa nad Adriatykiem, tygodniowy turnus dobiegł końca, zaczyna się wieczór finałowy. Cała kadra po tradycyjnym pasowaniu płetwą (wręczeniu patentów) uczestników turnusu zostaje na parkiecie i po chwili wspólnie, celowo porusza się w rytm muzyki, w grupie, momentami parami, a czasem w pojedynkę. Taniec to zespół zjawisk ruchowych będący transformacją ruchów naturalnych, powstający pod wpływem bodźców emocjonalnych, zazwyczaj skoordynowany z muzyką.

Poloneza czas zacząć. - Podkomorzy ruszaI z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,I wąsa podkręcając podał rękę Zosi,I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.Za podkomorzym szereg w pary się gromadzi;Dano hasło, zaczęto taniec - on prowadzi

Adam Mickiewicz

Baza Nurkowa nad Adriatykiem, tygodniowy turnus dobiegł końca, zaczyna się wieczór finałowy. Cała kadra po tradycyjnym pasowaniu płetwą (wręczeniu patentów) uczestników turnusu zostaje na parkiecie i po chwili wspólnie, celowo porusza się w rytm muzyki, w grupie, momentami parami, a czasem w pojedynkę. Taniec to zespół zjawisk ruchowych będący transformacją ruchów naturalnych, powstający pod wpływem bodźców emocjonalnych, zazwyczaj skoordynowany z muzyką.

Po chwili do grupy na parkiecie dołączają uczestnicy wyjazdu. Intensywny tydzień przeznaczony na naukę i doskonalenie umiejętności nurkowych zżył grupę, nauczył każdego jak świetnie sobie radzić. Nurkowanie – przebywanie pod wodą przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu. Wieczór trwa, są tez tacy co chcą posmakować przyjemności wspólnego tańca w parze. Po wspomnieniach nurkowych i kolejnej lamce wina niektórzy nabierają więcej śmiałości by zaprosić partnerkę do tańca. Taniec można też nazwać formą komunikacji niewerbalnej. Głównym elementem tańca jest ruch ciała wykonawcy, może on być bardziej lub mniej skoordynowany, szybszy lub wolniejszy, ale zawsze celowy. Drugim elementem tańca jest rytm. Z głośników słychać utwory muzyczne dobrane w celu wykonania tańca. Początkujący, którzy uzyskali uprawnienia do głębokości 18 metrów razem z bardziej doświadczonymi i ci którzy są wykwalifikowani do osiągnięcia większych głębokości pokazują entuzjazm i w przerwach miedzy tańcami dyskutują w podnieceniu o przeżytej podwodnej przygodzie. Wyjątkowy tydzień w którym wielu udało się połączyć pasje nurkową i zamiłowaniem do tańca - który zdominował wieczory tego wyjazdu.

Piękno głębin może kryć w sobie wiele niebezpieczeństw - jeden błąd może spowodować nieodwracalne skutki. Dobra praktyka nurkowa wymaga i oczekuje od nurka miedzy innymi sprawności, taniec natomiast zajmuje wieczory często noce. Czy można połączyć ogień i wodę. Nam się udało! A środkiem, narzędziem wspomagającym nasze działania poza właściwą wieczorną dietą był NITROX! „Matka natura stworzyła Planetę Ziemię z Nitroxem do oddychania znanym pod nazwą Powietrze. Ale ona nigdy nie mówiła, że jest ono najlepszym czynnikiem oddechowym dla nurków …”* Nitrox to mieszanina gazów używana do oddychania w czasie nurkowania, stanowiąca alternatywę dla powietrza. Formalnie nitrox występuje w trzech odmianach:

  • nitrox hipooksyczny - będący mieszanką uboższą w tlen w stosunku do powietrza
  • nitrox normooksyczny - jako techniczna nazwa powietrza z zawartością tlenu około 21%
  • nitrox hiperoksyczny - o procentowej zawartości tlenu wyższej niż w powietrzu atmosferycznym.

Ponadto w ramach nitroksu hiperoksycznego spotyka się tzw. nitrox "zimny" - o zawartości tlenu do 40% i nitrox "gorący" o zawartości tlenu powyżej 40%. Stosowanie nitroksu "gorącego" powoduje konieczność użycia sprzętu spełniającego specjalne wymagania tzw. czystości tlenowej. Nitrox składa się z tych samych gazów co powietrze, jednak w innych proporcjach: zawiera mniej azotu, a więcej tlenu. Proporcje te dobierane są do konkretnego nurkowania. W zależności od zawartości tlenu mieszaninę oznacza się jako EANxx, gdzie EAN to skrót od angielskich słów "enriched air nitrox", a xx to procentowa zawartość tlenu (np. EAN32 zawiera 32% tlenu oraz 67% azotu).

Zwiększenie ilości tlenu w mieszaninie oddechowej powoduje:
  • zmniejszenie maksymalnej głębokości nurkowania,
  • zmniejszenie zmęczenia nurka.
Natomiast zmniejszenie zawartości azotu powoduje:
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby dekompresyjnej,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia narkozy azotowej,
  • wydłużenie limitów bezdekompresyjnych.

Nasze samopoczucie po 2 czasem 3 nurkowaniach nitroksowych nie dawały efektu zmęczenia który towarzyszył nam dotychczas. Pozwalały nam po wieczornej kolacji oddać się jeszcze działaniom które miały pozytywny wpływ nie tylko na samopoczucie ale też kondycję. Pojęcie sprawności fizycznej jest pojmowane w odmienny sposób przez różnych teoretyków. Dla jednych może oznaczać uprawianie danej aktywności ruchowej, dla drugich zaś muskularną sylwetkę ciała, czy też troskę o swój stan zdrowia. Jednak pomimo rozbieżności można w nich zauważyć pewne wspólne cechy. Sprawność fizyczna – umiejętność rozwiązywania przez człowieka zadań ruchowych lub zdolność do efektywnego i ekonomicznego wykonania pracy mięśniowej. Taniec to elementem budowania sprawności dający pozytywne odziaływanie wydolnościowe i też mentalne. On też zostawia w umyśle wrażenia, które powodują późniejsze skutki w postaci nawyków. Pokazują jak, w oparciu o proste schematy ruchowe i figury taneczne, uszczęśliwić partnera swoją werwą i fantazją. Partnerki potrafią zaprezentować swój wdzięk, zgrabność i urodę. Pokazuje ile szczęścia i przyjemności sprawia partner, któremu można całkowicie zaufać i powierzyć prowadzenie w tańcu. Zaufanie to tez ważny element systemu partnerskiego w nurkowaniu. W odróżnieniu od tzw. tańców towarzyskich - turniejowych, taniec użytkowy który powstał jako dyskotekowy sposób tańczenia, w okresie świetności filmu "Gorączka sobotniej nocy" - nie jest sformalizowany, czerpie z figur i kroków tanecznych pochodzących z rozmaitych stylów i tradycji tanecznych i pozwala na swobodne korzystanie z nich do interpretacji muzyki imprezowej szybkiej lub wolnej. Stosuje się elementy wolnego bluesa i szybkiego rock& rolla. Pełen relaks, pozytywne zmęczenie satysfakcja z udanego wieczoru. Na porannym nurku EAN 32, tym późniejszym nitrox 36. Niektóre aspekty oddziaływania nitroksu na organizm nurka wzbudzają pewne kontrowersje:

  • Zmniejszenie narkozy azotowej - Mniejsza ilość wdychanego azotu oznacza zmniejszenie narkozy azotowej. Jednak azot jest zastępowany tlenem, którego działanie jest według tzw. zasady Meyera-Overtona dwukrotnie bardziej narkotyczne od azotu. Brak jednak jednoznacznego rozstrzygnięcia prawdziwości tej zasady w odniesieniu do nurkowania. Brak ten znajduje m.in. odzwierciedlenie w komputerowych planerach dekompresyjnych, które pozwalają użytkownikowi decydować czy tlen ma być traktowany jako narkotyczny. Pewniejszym sposobem redukcji narkozy azotowej jest użycie trimiksu, w którym azot zastępowany jest helem - znacznie mniej narkotycznym od azotu.
  • Zmniejszenie zmęczenia nurka - Zmniejszanie zmęczenia nurka jest przypisywane większemu nasyceniu organizmu tlenem. Potwierdzają to obserwacje osób nurkujących z użyciem nitroksu. Wątpliwości budzi jednak fakt, że nawet podczas oddychania powietrzem hemoglobina niemal całkowicie nasycona jest tlenem i użycie nitroksu nie zwiększa istotnie ilości tlenu docierającego do komórek. Do negatywów nitroksu ze względu na większą zawartość tlenu w mieszaninie występuje zwiększone ryzyko wystąpienia zatrucia tlenem. Dlatego butle zawierające nitrox muszą być wyraźnie oznaczone, gdyż omyłkowe nurkowanie z wykorzystaniem gazu innego niż uwzględniony w planie nurkowania lub zaprogramowany w komputerze nurkowym stanowi poważne zagrożenie dla życia nurka. Każda butla nurkowa zawierająca nitrox musi zostać oznaczone wartością MOD (Maximum Operating Depth) - maksymalną głębokością operacyjną dozwoloną dla danej mieszaniny wyrażoną w metrach.

Nurkujemy, doskonalimy nasza technikę penetracji podwodnej krainy. Spokojny relaksujący nurek czasami zmienia w pełną ekscytacji pogoń za nowymi widokami, wrażeniami. Płynne ruchy i te dynamiczne czasem nieskoordynowane tworzą ten specyficzny klimat i dają te doznania które czasem nawet trudno opisać tym nie nurkującym. Wtedy gdy poziom ryzyka rośnie nasze nurkowania są uporządkowane , ułożone, usystematyzowane nie ma czasu i miejsca na eksperymenty. Uczmy się na cudzych błędach, często już opisanych. A działanie w razie potrzeby to połączenie schematów , improwizacji, zaufania i temperamentu. Takie cechy naszego charakteru nabywamy i realizujemy w tańcu też w tym towarzyskim, wywodzącym się formy zabaw ludowych i salonów. Najpełniej wypełnia je jeden z najpiękniejszych na pewno z tańców towarzyskich pochodzący z Buenos Aires w Argentynie i Montevideo w Urugwaju – Tango. Klasyczne tango argentyńskie jest tańcem charakteryzującym się improwizacją i bliskością partnerów. Klasyczna etykieta – cabeceo, podstawowy zestaw kroków zawierający sekwencję takich elementów jak salida, cruzada i resolucion czy calesita, boleo, gancho, ocho, parada, volcada, traspié. Mimo, że poszczególne tańce różnią się pochodzeniem, charakterem, schematem ruchów i muzyką to uczą nie tylko schematów postepowania(kroki), nawyków ale również improwizacji często potrzebnej również w nurkowaniu.

Taniec jest dostępny dla wszystkich chętnych bez specjalnych kursów, jednak fachowe oko i instruktarz instruktora/ki tańca może podnieść na wyższy poziom satysfakcję. Nitroks jest dostępny TYLKO po ukończeniu szkolenia. Ktoś powiedział "Taniec jest modlitwą nóg" inny ‘Zawracanie głowy nogami’ my mówimy Nitrox jest Taneczny